Aswir n wawalen

1
55

Alugen 1

 Yal imesli nettaru-t s yiwen n usekkil, d aḥrfi naɣ d ussid; anda yebɣu yili deg wawal, talɣa-s yiwet:

  • Ama deg tazwara n  wawal: yezwar, zwir.
  • Ama deg tlemmast-is: tayri, lezzayer.
  • Ama ɣer taggara n wawal: aggay. Argaz

GM.2: Augen-a, deg tira n tmaziɣt kan I yella.

Deg tira n tefransist ( d tin n tmaziɣt zik, am tira n bulifa, ferɛun, ..). llan yimesla yettwaran s sin ( neɣ ugar) n yisekkilen yemgaraden. D amedya, imesli [š], yettwaray s sin deg chevalagamar, s krad deg schéma “ azenziɣ”; imesli [s], yettwaray s yiwendeg  savoir “ issin”, s sin, deg tasse “afenjal” s deg place “asarag”, s ç deg maçon “abennay”, s deg ration “ amur”, atg.

Deg taɛrabet: am tmaziɣt yal imesli yettwaray s yiwen n usekkil, maca kra n yisekkilen deg-s tettbbeddil talɣa-nsen slmend n umekan uɣen deg wawal: deg tazwara, deg telemmast, deg taggara, deg taggara deffire usekkil imnebḍi.

2.1 Tusda

Imesli ussid yettwaray  s usiknew n usekkil: tameṭṭut, tameddurt, tazemmurt, jerreẓ, izegger, ddu, kker, atg

Llant snat n taggayin n tussda: tin n tnumi d tin n tjerrumt.

2.1.1 Tussda n tnuli

Tussda deg wawal , nettaru-tt I nuɣ tanumi nsell-as. Maca tanimi-ya temxallaf seg tama ɣer tayeḍ, seg taddart ɣer tayeḍ, tikwal seg umdan  ɣer wayeḍ Tifrat n wugur-a :d asegzawal  ara  aɣ-d-yemlen anda tella, d wanda ur telli tussda.

Tussda-ya tella deg :

a) Yismawentielli: uzzal, uffal, ddeqs, atg.

G.M.3: deg yismawen I d-yekkan seg taɛrabte, wid ibeddun s yisekkilen n yiṭij, deg tmaziɣt, asekkil amezwaru yezga d ussid: ssif, ṭṭebel, zzit, ṭṭir, ṭṭbib, nnif, rrif, nnefs, atg

b) yimyagen

+ ilan yiwet n tergalt

–   War tiɣri: ekk, ddu, ssu, atg.

–  D teɣri: zzi, ddu, ssu, atg.

+  ilan snat ( neg ugar ) n tergalin.

–   War tira : cceḍ, ccef, ddem, dder, ffer, kker, kkes, degger, qqers, ṭṭarḍeq, atg

–   Dyiwet n teɣra: ggal, seqqi, azzal, mlelli, stg.

– D snat n teɣra: dduri, issin, gguni,stg.

2.1.2.Tussda n tjerrumt

Alugen 2tella tussda I ilugan , am:

a)  Wurmir ussid n kra n yimyagen, yettwalaɣen

+  s tmerna n tt sdat umyag: amen / ttamen,duu / tteddu,

+ neɣ, s tussda n yiwet  n tergalt deg yemyagen.

–  Ilan senat n tezragalin, ama d tmazwarut ama d tis snat: ger / ggar, er /ẓẓar,sel / ssal, enɣ / neqq.

–   Ilan kradet n tergalin: gzem / gezzem, zwir / zewwir [zeggwir, zeqqir].

b) Isem n umeskar n kra n yimyagen

     Isen n umeskar, yettwalaɣ s sin n yiberdan , yiwen seg_sen s tussda ntergalt tis snat, ama d wid d-yekkan seg  taɛrabte, ttumezɣen ass-a, d wiyaḍ: afellaḥ, aḥeffaf, abeqqal, adellal, aberraḥ, aneqqad, axewwaf, aseggad, stg.

Gzer/ agezzar, zdem / azddam, ungal / aneggal,

Sḍulet ( sḍewlet ) / aḍewwal [aḍeggwal], atg.

c) Isem n tigawt n kra n yimyagen

Isme n tigawt n yimyagen ilan talɣa  R1R2U, s tussda n tergalin  tis snat: Bru / berru. Fru / ferru. Fsu/ fessu, bḍu / beṭṭu, atg.

2.2. kra  n yimesla llan deg tmenna , ulac-iten deg tira.

Alugen 3: tiggeɣt d tzenzeɣt

Asekkile b,d,g,k,t, lan ,deg tminna, sin n wawalen aggaɣ d uzenzaɣ  acku tizenzeɣt ur tli azal asnislenur asn-nettarra azal deg tira (tumrist).

ihi:

Ad naru                                   Nezmer ad nessiwel

baba                                         ḇaḇa   = baba

ibawen                                      iḇawen = ibawen

idis,adrar                                  iḏis = idis, aḏrar = adrar.

igenni                                        iǥenni = igenni

argaz                                        arǥaz = argaz

akal , akufi                               aǨal = akal, aǨufi = akufi

tatut, tata                               ṯaṯuṯ = tatut,  ṯaṯa= tata

Alugan  4 : Tanɣilt

Isekkilen  g, k, ɣ, x,  q , lan , deg tmenna, azal n tanɣit. Acku tanɣit ur tli azal asniselan, ur nettarra azal deg tira, ihi:

Ad naru                                   Nezmer ad nessiwel 

aglim , agam                              agwlim=aglim, agwm= agam

akbal, akkad                               akwbal=akbal, akkwed= akked

alɣem, aɣrab                               alɣwm= alɣem, aɣwrab= aɣrab

axlenj, taxzant                           axwlenj=axlenj, taxwzant= taxzant

G.M.4 :   llant kra n tsuraf, deg tanɣit ɣur-s azal asnislan:

akbal, (kbel) , [akwbal] ; egg , [eggw] ; [reggwel] ( rewwel < rewel ) , reggel  (< rgel ) ;atg.

Tfrat: deg umediya-nni amezwaru, d tafyirt ideg yella wawal ara d-yesseknen anamek-is  madeg sin n yimediyatenineggura, ad naru e ww [eggw] ; ma d urmir ussid n rwel ad-tnaru  rewwel [ reggwel ].

akkbal ay ččiɣ.  , dakbal i kebleɣ tabrat.

Alugen 5 : Tazegnaggaaɣt

isekkilen  t d z lan , tmenna , azal n teznaggaɣt, ittarun zik  ţ =[ ts ] ,  Ž= [dz],. Maca , deg tira ,  ţ  ad yuɣl tt;  Ž  ad yugal  zz ( susikinw n usekkil )

ihi:

Ad naru                                    Nezmer ad nessiwel 

ttu                                              [ţţu]= [ttu]

tidet                                            [ tideţ ]=[ tidett]

irzzef                                          [ ireŽŽef ] = [irezzef ]

lezzayer                                      [ leŽŽayer ] = lezzayer]

G.M. 5 : deg kra n tmeslayin n teqbaylit, awalen yeggran s t ( naɣ s tt) , t-nni sawalen-t [ ts ] . maca , deg  tira , ulayɣer ara nesker sin n t. ihi , ad naru : turret [tureţ],tugt  [ tugeţ ] , taxuxet [taxuxueţ ], tamacahut  [ tamacahuţ ], atg.

Alugen 6 : Tufayt

Deg temaziɣt n wasse-a  llannt kradet n tufayin n tidet: /ẓ /, /ḍ/, /ṭ/

aar , ii, aar, au, iij, aṭṭan, etg

G.M 6 : tella tufayt ur nettuneḥsab, ur tt-nettaru am tin n :

– c  deg uccay  (= *uscay < [uṣkay],

 i  deg llufan (= lṭufan),

 r  ɣas tikwal tla azal: reqqen~ [eggem], rbu~[bu]; rwiɣ ~ [wiɣ].

2.3. Tiɣri n yilem (e)

 deg temaziɣt n gafa , llant kradet n teɣra ilan azal asnislan: /a /,/u/, /i/.

tiɣri n yilem, [e], ur tli azal-a: ttaran-tt deg tira tumrist akken ad tifsus tɣuri. anda ara tili , anda ur tettili ?.

Alugen 7: ur nettara e ɣer taggara n wawal. ihi

Ad naru                                       ur nettaru

aɣrum                                            (* aɣrume )

tasarut                                          (* tasarute )

gzem                                             ( * gzeme )

©Tira n tmaziɣt / taqbaylit

1 تعليق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.